Elan Haiti…

…i Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa na Haiti podkreśla zaangażowanie młodych Haitańczyków w odbudowie kraju

Krótko o konferencji:

Nazwa: Elan Haiti 2014 – (Pierwsza) Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa – website and Facebook

Miejsce: Uniwersytet Henri Christophe w Limonade, Północne Haiti

Czas: 15 – 18 listopada, 2014

Organizator: Elan Haiti (Haiti) grupy Echo

Uczestnicy: setka wybranych młodych ludzi z Haiti i z za granicy: studentów, przedsiębiorców i liderów

Piosenka Elan Haiti 2014: 

“Starość we wszystko wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszystko wie” – O. Wilde

Młodzież na Haiti stanowi jedną z najważniejszych i najbardziej dynamicznych grup demograficznych w tym kraju. W przeciwieństwie do wielu krajów rozwiniętych, gdzie dominująca grupa demograficzna są osoby w wieku powyżej 55 lat (tzw. ‘baby-boomers’), Haiti ma bardzo młodą populację. Choć statystyki są różne, niektórzy twierdzą, że aż 70% ludności Haiti ma poniżej 30 lat! Jednakże w społeczeństwie hierarchicznym i elitarnym ta duża i ważna grupa młodych Haitańczyków ma często trudności, żeby się przebić ze swoim zdaniem i być wysłuchaną.

Następujące pytania czekają na odpowiedź: czy młodzi ludzie są gotowi odbudować swój kraj po tragicznym trzęsieniu ziemi w 2010 roku? Czy jest jakaś nadzieja dla młodych, żeby spełnić ich marzenia tu na Haiti? Jak odnajdują się młodzi w skomplikowanej sytuacji polityczno-gospodarczej, z niepokojami politycznymi, słabymi strukturami gospodarczymi i głębokim uzależnieniniem od pomocy międzynarodowej? Moim zdaniem to właśnie na podstawie tych pytań powstała koncepcja konferencji na Elan Haiti w 2014 roku, z jej. starannie dobranym hasłem “młodzież jest zaangażowana”.

‘Élan’ www.elan.ht , to po francusku ‘pęd’ lub ‘bodziec’. To właśnie zespół Elan Haiti przyczynił się do organizacji pierwszej międzynarodowej konferencji młodzieżowej na Haiti, konferencja która ma zostać corocznym wydarzeniem w tym kraju.

FullSizeRender
Ekipa Elan

Jako uczestniczka konferencji, ponad tydzień temu dotarłam do Elan Haiti 2014. Byłam ciekawa spotkania z młodymi haitańskimi liderami ale także świadoma, że cały projekt został wszczęty i zorganizowany przez młodzież. Samo istnienie Elan ma być również świadectwem czego młodzież jest wstanie dokonać, jednocząc wspólne siły do osiągnięcia celu! 

O Konferencji Elan

Trzy-dniowa konferencja nie tylko obejmowała prezentacje i dyskusje na temat różnych aspektów rozwoju gospodarczego na Haiti. Elan podkreślił również znaczenie przedsiębiorczości. Odbył się konkurs z nagrodami na plany biznesowe.  Pierwsza i druga nagroda miały postać wsparcia technicznego i finansowego  dla realizacji tych projektów.

Wszyscy, cała setka uczestników, została podzielona na cztery grupy: edukacja, współpraca międzynarodowa, przedsiębiorczość i środowisko.  Przed każdą grupą postawiono zadanie:  sformułować istotę problemu i w zadanej dziedzinie opracować projekt, który rozwiąże ten problem. Proponowane projekty mają być zrealizowane przez grupy zgłaszające projekty w ciągu następnego roku. Każda z grup dostanie dodatkową pomoc techniczną zespołu Elan.

Grupa 'środowisko'
Grupa ‘środowisko’

Dlaczego pojechałam na tą konferencję…

Tego lata mieszkałam i pracowałam w Warszawie, gdzie się urodziłam.  To właśnie tutaj dowiedziałam się o konferencji Elan po raz pierwszy, dzięki moim wcześniejszym kontaktom z Haiti. Pomyślałam, że mogłabym reprezentować Polskę.

Dodatkowym atutem była lokalizacja konferencji, jako że miała się ona odbywać w północno-wschodnim rejonie Haiti – a to jest mój specjalny kącik tego kraju.  W tym rejonie (departamencie) właśnie po raz pierwszy pracowałam na stażu dla CIDA (Kanadyjska Agencja Rozwoju Międzynarodowego) rok temu. Teraz, już po konferencji, też mieszkam w tej części Haiti. Jestem zwolenniczką decentralizacji Haiti skoro przez dłuższy czas rozwój kraju był głównie skupiony na rozwoju stolicy Port-au-Prince i jej okolic. Pomysł, żeby Elan ulokował szeroko zakrojoną imprezę na Uniwersytecie Limonade w departamencie północno-wschodnim był warty wsparcia.

Byłam też bardzo ciekawa poznania młodych liderów z Haiti. Skoro wszyscy przeszliśmy proces selekcji do udziału w Elan (między innymi pisanie wypracowań i pokazanie zaangażowanie w rozwój Haiti), domyślałam się, że osoby obecne na tej konferencji będą wyjątkowe.  Moje przypuszczenia sprawdziły się.  Spotkałam Haitańskich przedsiębiorców z zagranicy, młodych dziennikarzy, lokalnych liderów z różnych zakątków Haiti i profesjonalistów z różnymi pasjami – od pisania, do tworzenia muzyki i filmów. Przedsiębiorcy, aktywiści i uczniowie – wszyscy dzielą się tym samym optymizmem i wiarą, że to właśnie ich praca może się przyczynić do rozwoju Haiti.

Mało jest rzeczy równie inspirujących jak spotkania z młodzieżą pełną marzeń i możliwości. Nie mylę się chyba twierdząc, że wszyscy wyjechaliśmy z tego spotkania pełni nadziei i z podniesiona głową.

Refleksje po konferencji…

To ludzie, organizatorzy i uczestnicy, sprawili, że ta konferencja stała się tak wyjątkowym wydarzeniem. Moje serdeczne podziękowania kieruję do zespołu organizacyjnego Elan oraz partnerów i sponsorów którzy przyczynili się do realizacji tej konferencji. Jestem pod wrażeniem niezwykle efektywnej pracy ekipy komunikacyjnej. Projekty graficzne, fotografie i jakość wideo były na bardzo wysokim poziomie. Nie obyło się bez pewnych błędów logistycznych – ale jest to punkt problematyczny przy każdym dużym wydarzeniu. W ogólnej ocenie, konferencja Elan stoi na wysokim poziomie. Moim zdaniem, jest to duże osiągnięcie gdy konferencja tej skali jest organizowana po raz pierwszy…zwłaszcza w kontekscie odbycia się imprezy na Haiti!

Bardzo jestem zainteresowana jak potoczą się losy wszystkich czterech projektów wciągu nadchodzących 12 miesięcy. Co uda się nam stworzyć? Jakie napotkamy przeszkody i wyzwania? Pomimo tego, że mamy czasem wątpliwości i czeka nas dużo ciężkiej pracy, jestem przekonana, że przekazany w czasie konferencji Elan ‘duch’ pracy zespołowej będzie nam towarzyszyć przez dłuższy czas.

Niesiemy również ważne przekazanie dla całego świata: młodzi Haitańczycy i cudzoziemcy pracujący dla tego małego karaibskiego kraju są serdecznie zaangażowani w walce o budowanie lepszej przyszłośći dla Haiti.

elanconf3

???????????????????????????????

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s